Vestuvių fotografas Vilniuje Mantas Janavičius

Viktorijos ir Jevgenijaus vestuvėse staigmena sekė staigmeną: nuo hiphopo Katedros aikštėje iki Jaunosios dainavimo vakaro metu
– ir taip iki vidurnakčio. Buvo momentų kai prie Jaunųjų prieiti nebuvo lengva dėl žiniasklaidos fotografų gausos. Tačiau vėliau miniai išsiskirsčius, skyrėme laiko ir vestuvinei fotosesijai.

Viktorija ir Jevgenijau, nuoširdūs sveikinimai dar kartą!